รับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

วันที่  23  พฤศจิกายน  2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้ดำเนินการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.ชุมพร  เขต 1 จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ สาขาวิชาเอกประถมศึกษา  สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  และสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  ซึ่งการดำเนินการรับสมัครในครั้งนี้จะดำเนินการระหว่างวันที่  23 – 27 พฤศจิกายน 2565  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ  อาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1