ประชุมแนวทางการปฏิบัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประชุมแนวทางการปฏิบัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  เวลา 09.00 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธานประชุมแนวทางการปฏิบัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการ และการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อราชการ โดยมีนายเสรี พรหมฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 บุคลากรกลุ่มนโยบายและและ เจ้าหน้าที่พัสดุของ สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมชี้แจงรายลเอียด มีผู้บริหารสถานศึกษา และครู เข้าร่วมประชุม จำนวณ 70 คน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3