สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรับฟังรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 41/2565

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรับฟังรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 41/2565

วันที่ 23  พฤศจิกายน  2565  เวลา 08.00 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายเสรี  พรมฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้ที่เกี่ยวข้อง    เข้าร่วมรับชมรับฟังรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2565   ผ่านระบบ  Video Conference  ณ ห้องประชุมเขาปูน อาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1  เพื่อรับฟังนโยบายและข้อราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   หลังจากนั้น  นายเสรี  พรหมฤทธิ์  เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อทบทวนภารกิจงานของแต่ละกลุ่ม/หน่วย ของรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และมอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม ร่วมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน  พร้อมปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกลุ่ม และภารกิจงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และที่จะต้องดำเนินการต่อให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันดำเนินการต่อไป