ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 22  พฤศจิกายน  2565  เวลา 13.30 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานการประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมีผู้เข้าประชุมได้แก่ประธานศูนย์แข่งขัน  ผู้บันทึกข้อมูลของศูนย์แข่งขันทั้ง 12  ศูนย์  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1  การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 1-2  ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การแข่งขัน จำนวน 12 ศูนย์  ซึ่งในการนี้ สพฐ. ได้ออกประกาศเรื่องการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  ซึ่งได้กำหนดการจัดการแข่งขัน ระดับชาติ เดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ 2566  สำหรับในส่วนของการแข่งขัน ระดับชาติ ภาคใต้  กำหนดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566  ณ จังหวัดสตูล