พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564  

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564  

วันอังคารที่ 22  พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564   มีนายเสรี  พรหมฤทธิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นผู้กล่าวรายงาน  โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 228 ราย  ประกอบด้วย ชั้นตรา ร.จ.พ.บุรุษ 13 สำรับ, ร.จ.พ.สตรี 66 สำรับ, ท.ช.บุรุษ 8 สำรับ, ท.ช.สตรี 40 สำรับ, ท.ม.บุรุษ 14 สำรับ, ท.ม.สตรี 33 สำรับ,  ต.ม.บุรุษ 10 สำรับ, ต.ม.สตรี 49 สำรับ รวมทั้งสิ้น 228 สำรับ  ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร  อ.เมือง  จ.ชุมพร

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1u7U2kB6te4H5mRhYjTrBGytbmm1a99ya?usp=sharing