ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 14/2565 

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 14/2565 

วันที่ 21 พฤศจิกายน  2565  เวลา 13.30 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 14/2565  ณ ห้องประชุมศูนย์เสมารักษ์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ชั้น ๔  ศาลากลางจังหวัดชุมพร  พร้อมด้วยนางกาญจนา  พัดพา  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางจงดี  เอกฉาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom meeting  ณ ห้องประชุมบางผรา อาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1   โดยมีนายวิสาห์  พูลศิริรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  เป็นประธานการประชุม.-