ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดกิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดกิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น.  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1   สำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร  โดยดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดกิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทย และถวายเป็นราชสักการะแด่องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ โดยกำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565  ณ อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด   ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมพร  ปัจฉิมเพ็ชร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม และ นายเสรี พรหมฤทธิ์               รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร ชี้แจงรายละเอียด และขั้นตอนในการดำเนินการจัดพิธี  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน