ต้อนรับคณะจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ลงพื้นที่สำรวจค่ายลูกเสือจังหวัดชุมพร

ต้อนรับคณะจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ลงพื้นที่สำรวจค่ายลูกเสือจังหวัดชุมพร

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 ต้อนรับคณะลงพื้นที่สำรวจค่ายลูกเสือจากสำนักงาน ลูกเสือแห่งชาติ นำโดย นางเบ็ญจางค์ ถิ่นธานี ผอ.สำนักเลขาธิการฯ ดร.อัจฉรา สากระจาย ที่ปรึกษาฯ ด้านต่างประเทศ และคณะ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลประกอบคำของบประมาณ ปี พ.ศ.2567 และให้แนวทางในการพัฒนาค่ายลูกเสือ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับการเป็นสถานที่พัฒนาเด็ก เยาวชน และบุคลากรทางการลูกเสือ พร้อมนี้ได้ติดตามการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี และ IST เพื่อเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกที่ประเทศเกาหลีใต้ และกิจกรรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โดยมี นางสาวประไพศรี คงตระกูล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร นางนรินทร์รัชต์ สีแก้วน้ำใส รองศึกษาธิการจังหวัดชุมพร นายพรศักดิ์ พิมาน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ นายชัยวัฒน์ อัมพวัน ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบเทศบาลตำบลวังใหม่ และคณะบุคลากรทางการลูกเสือ ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมพร้อมลงพื้นที่ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชุมพร ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร