สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่นงลักษณ์  จับใจ 

สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่นงลักษณ์  จับใจ

วันเสาร์ที่ 19  พฤศจิกายน  2565  เวลา 19.00 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่นงลักษณ์  จับใจ  มารดาของ นางสาวปรีดาพร จับใจ  ครูโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น  พร้อมมอบเงินกองทุนชาตะสัมพันธ์ฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณแม่นงลักษณ์โดยมีบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมในพิธี  ณ วัดดอนรวบตำบลบางหมาก  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร.