ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เพื่อมอบนโยบาย แนวทางพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เพื่อมอบนโยบาย

วันที่ 17  พฤศจิกายน 2565  เวลา 15.45 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต  1  เป็นประธานการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ในการร่วมส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม