กองทุนชาตะสัมพันธ์

สพป.ชุมพร เขต 1 วางหรีดเคารพศพมารดาของข้าราชการครูในสังกัด

วันที่ 17 พฤศจิกายน   2565  เวลา 13.30 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต  1  (ประธานกองทุนชาตะสัมพันธ์ สพป.ชุมพร เขต 1 )  พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตฯ  ร่วมวางหรีดเคารพศพ  นางนงลักษณ์  จับใจ  มารดาของ นางสาวปรีดาพร จับใจ  ครูโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น  นางนงลักษณ์  จับใจ   ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 16  พฤศจิกายน  2565  โดยกำหนดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 16-20  พฤศจิกายน  2565  ณ วัดดอนรวบ  ตำบลบางหมาก  อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร  และกำหนดฌาปนกิจศพ  ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน  2565  เวลา 13.00 น.   ณ เมรุวัดดอนรวบ ตำบลบางหมาก  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร.