ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 17  พฤศจิกายน 2565  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก) ในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินการตามนโยบากระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการ  ของนางพรทิพย์  ณ สุวรรณ   รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา  โดยมีนายกิจจา  เก่งการไถ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และ นางกมลวรรณ  สังข์สิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา