ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565ิ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565ิ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ

ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง   ผอ.สพป.ชุมพร เขต  1 เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อร่วมชี้แจงนโยบายของสำนักงานเขตฯ และโรงเรียนในการหาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างสำนักงานเขต โรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง  ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร