ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่2/2565

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่2/2565

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2565  โรงเรียนอนุบาลชุมพร (วัดสามแก้ว)  ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียนระดับปฐมวัย ดูกิจกรรมการเรียนการสอน   พบปะพูดคุยกับครู และได้สอบถามถึงปัญหา อุปสรรค จากครูประจำชั้น ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมได้ให้คำแนะนำกับครูประจำชั้น  ทั้งนี้  ได้เน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของนักเรียนเ รวมถึงด้านสภาพแวดล้อมภายในในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความปลอดภัย