สพป.ชุมพร 1 ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดดอนตะเคียน

ผอ.สพป.ชุมพร 1  นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน  2565  เวลา 13.00 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์แร่ทองผอ.สพป.ชุมพร 1  นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565  ถวายพระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดดอนตะเคียน  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร และในเวลา 14.30 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ประธานในพิธี  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับชุมชน หมู่บ้าน และพุทธศาสนิกชน ถวายผ้ากฐิน และอนุโมทนากฐินโดยพร้อมเพรียงกัน  มีปัจจัยบริวารกฐินถวายบำรุงวัด จำนวนทั้งสิ้น 407,341 บาท   **การทอดกฐินเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชน ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษากาลครบถ้วนไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย และเป็นทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม โดยเป็นการรวมพลังแห่งความสามัคคี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ในการสร้างบุญกุศลสร้างความสุขของการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทั้งเป็นการจรรโลงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มั่นคงดำรงอยู่เจริญวัฒนาสถาพรสืบไป**

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1Vaz63073wNptmTiGcwIu3CFB-a-ZmptL?usp=sharing