นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

วันที่  31  ตุลาคม  2565  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการ สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางจุฑามาส  อ่อนสูง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  เป็นตัวแทนต้อนรับ พบปะ พูดคุย กับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 4 ราย ดังนี้

  1. นางสาวอภิชญา ทวีสุวรรณศักดิ์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ  ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านชุมโค
  2. นางสาวรมยกานต์ ลิมป์ธนกุลชัย วิชาเอกภาษาอังกฤษ ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านหินกบ
  3. นางสาววรรณวิษา แก้วพรหม วิชาเอกคณิตศาสตร์  ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านถ้ำธง
  4. นายภคพงศ์ ทวิชศรี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนวัดขุนกระทิง