ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2563 และประจำปี 2564

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการ สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2563 และประจำปี 2564 ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 โดยแบ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย จำนวน 165 ดวง และเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน 98 เหรียญ