สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมร่วมวางหรีดเคารพศพคุณแม่ช้อย  พังสุบรรณ์  มารดาของนางกาญจนา  อรุณโชติ  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน)

       สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมร่วมวางหรีดเคารพศพคุณแม่ช้อย  พังสุบรรณ์  มารดาของนางกาญจนา  อรุณโชติ  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน)

>.วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น.   ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 (ประธานกองทุนชาตะสัมพันธ์ สพป.ชุมพร เขต 1) มอบหมายให้นางจันทนา  ทันประจำสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมวางหรีดเคารพศพคุณแม่ช้อย  พังสุบรรณ์  มารดของนางกาญจนา  อรุณโชติ  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน)

         คุณแม่ช้อย  พังสุบรรณ์ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 โดยกำหนดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 6 – 12 ตุลาคม 2565  ณ บ้านเลขที่ 103/3 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ วัดอุทัยธรรม (เขาถล่ม) ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.>>