ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมและการแสดงเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมและการแสดงเทิดพระเกียรติ  พลเรือเอก  พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร  ประจำปี  2565

>>..วันที่ 7  ตุลาคม  2565  เวลา 09.30 น.  ดร. ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1  มอบหมายให้  นางจันทนา  ทันประจำสินธุ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  เข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมและการแสดงเทิดพระเกียรติ  พลเรือเอก  พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร  ประจำปี  2565  ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์  ศาลากลางจังหวัดชุมพร  ชั้น 3

โดยมี นายธนยศ  พราหมนาเวศ  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร  เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้.