สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเข้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 35/2565

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเข้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 35/2565

*วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565   เวลา 08.00 น.**

     ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้  นายสุทธิรัตน์  แช่มช้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 35/2565 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ พื้นที่เป็นพื้นฐานนวัตกรรมขับเคลื่อน

    โดย ดร.อัมพร พินะสา  เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังการดำเนินงานนโยบายข้อมูลข่าวสารการจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ  ห้องประชุมเขาปูน อาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1