ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ณ โรงเรียนบ้านหนองเนียน

วันที่ 27  กันยายน  2565  เวลา 16.00 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองเนียน ซึ่งประสบเหตุฝนตกหนักและลมพัดแรง ต้นไม้ขนาดใหญ่หลังอาคารเรียน หักทับอาคารเรียน สปช.105/29  ทำให้หลังคาอาคารเรียน รางน้ำฝน และกระจกบานเลื่อนได้รับความเสียหาย ซึ่งในการนี้  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ได้ให้คำแนะนำในการแก้ใขความเสียหาย และการของบประมาณซ่อมแซมในเบื้องต้น และขณะเกิดเหตุไม่มีครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้