การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว

วันที่ 26 กันยายน 2565 ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้                  ดร.กันยมาส ชูจีน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว โดยมีคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นางชมัยพร รัตนพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวณัฐวดี กรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง และ นางสาวอภิตา เกียงสุภา ศึกษานิเทศก์ ณ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร