กองทุนชาตะสัมพันธ์

กองทุนชาตะสัมพันธ์  

>. เมื่อวันที่  26  กันยายน 2565 เวลา 20.00 น.   ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  (ประธานกองทุนชาตะสัมพันธ์ สพป.ชุมพร เขต 1) มอบหมายให้  นายวิมาน  ดีทองหลาง  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  พร้อมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ร่วมวางหรีดเคารพศพ คุณแม่ลำยอง  สุขพล  มารดาของ นางศรีวัฒนา  สระศรีสุวรรณ    ครูโรงเรียนชุมชนประชานิคม พร้อมได้มอบเงินกองทุนฯ  ให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต

           คุณแม่ลำยอง สุขพล ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 โดยกำหนดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่  23–28  กันยายน  2565  ณ บ้านเลขที่ 104  หมู่ที่ 8  ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ   จังหวัดชุมพร  และกำหนดฌาปนกิจศพ  ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. วัดควนมณี    ตำบลนากระตาม  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร.-