กองทุนชาตะสัมพันธ์

*กองทุนชาตะสัมพันธ์  

>>..เมื่อวันที่  26  กันยายน 2565 เวลา 12.00 น.   ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  (ประธานกองทุนชาตะสัมพันธ์ สพป.ชุมพร เขต 1) มอบหมายให้  นายวิมาน  ดีทองหลาง  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  พร้อมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ร่วมวางหรีดเคารพศพ คุณแม่บุญหนวง  มากคะนา  มารดาของ นางสุภาพร  จันวิลัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

         คุณแม่บุญหนวง  มากคะนา ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 โดยกำหนดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่  23-28 กันยายน 2565  ณ บ้านเลขที่ 114  หมู่ที่ 5  ตำบลวังไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร และกำหนดฌาปนกิจศพ  ในวันพฤหัสบดีที่  29 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ วัดศรีอุทัยธรรม (วัดเขาถล่ม)   ตำบลวังไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร.-