การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)

วันนี้  22  กันยายน  2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการ สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระในการพิจารณา ได้แก่ การบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สพท.ที่ได้จัดสรรจาก สพฐ.  การพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ในการบริหารวงเงินฯ และการพิจารณากำหนดร้อยละการเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน