งานแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เกษียณอายุราชการ  ในปี 2565

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่จะเกษียณอายุราชการ  ในปี 2565

วันที่ 23 กันยายน 2565  ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   เป็นประธานในพิธีมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เกษียณอายุราชการ  ในปี 2565  จำนวน 52 ท่าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และประกาศเกียรติคุณคุณงามความดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการที่ ครบวาระเกษียณอายุราชการ  โดยมี นายเลอศักดิ์  รัชณาการ  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  กล่าวรายงาน  พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี  ซึ่งในงานแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้  ได้มีการจัดพิธีเป็นสองช่วงเวลา  ในภาคกลางวัน ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น. พิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ การบรรยายเรื่อง การปฏิบัติและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลังเกษียณอายุราชการ  โดยวิทยากรจากโรงพยาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้เกษียณฯ  ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร  และภาคกลางคืน ระหว่างเวลา 18.00 – 22.00 น. กิจกรรมแสดงกตเวทิตาจิต และมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงการขอบคุณในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างผลงานที่มีคุณค่ากับการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และสังคมไทยมาอย่างยาวนาน  ณ โชคดีเคคอนแวนชั่นฮอลล์ อำเภอเมืองชุมพร

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1vZaLIPFAOrac3InbmFXCFGXUGu1-gTp6?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1BDc-hjAkqNO2wVoQN_zBZVhwbXeXPof5?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1Fgvzhnkk4rvwjD8IQMe52S3tjKcrJDSp?usp=sharing