รายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 22  กันยายน  2565  เวลา 11.00 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  พบปะพูดคุย  ให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ การเป็นข้าราชการที่ดี แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกปฐมวัย  จำนวน 6 คน