การประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้ายสถานศึกษาในจังหวัดชุมพร สังกัด สพฐ. ประจำปี 2565

วันที่  22 กันยายน  2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้ายในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  และศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้ายและจัดลำดับตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพและตัวชี้วัดที่กำหนด ก่อนเสนอ  กศจ.กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องต่อไป