ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)

วันที่ 16 กันยายน  2565 เวลา 08.30 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ณ  สนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)  การจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย  มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง  มีน้ำใจเป็นนักกีฬ  และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากร เกิดความสามัคคี  .. >>