การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2565

      วันที่  16 กันยายน 2565  เวลา 13.30 น . ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3  เพื่อพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 51 อัตรา  แบ่งเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 4 อัตรา และตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 47 อัตรา (สพป.ชพ.1 จำนวน  40 และได้รับจัดสรรจาก สพท.อื่น จำนวน 7 อัตรา)