สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชม “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 32/2565

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชม “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 32/2565

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565   เวลา 08.00 น.**

        ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้     นายวิมาน  ดีทองหลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 32/2565 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดย ดร.อัมพร พินะสา  เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังการดำเนินงานนโยบายข้อมูลข่าวสารการ  จัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        ต่อจากนั้น นายวิมาน  ดีทองหลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมชี้แจงปรึกษาหารือข้อราชการ ภารกิจงานของแต่ละกลุ่มกับผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย  เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องบรรลุตามเป้าหมาย ณ  ห้องประชุมเขาปูน อาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1