การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษา

วันที่  6 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการ สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายวิมาน  ดีทองหลาง  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษา เพื่อชี้แจงรายละเอียด และร่วมพิจารณาแนวทาง วิธีการ  ในการดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565