ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (กรณีปกติ) ประจำปี 2565 สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1

      วันที่  2 กันยายน 2565  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  นายวิมาน  ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1      เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (กรณีปกติ)  ประจำปี 2565  สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 เพื่อพิจารณาจัดทำข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา     ที่ขอย้ายประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 17 ราย