สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรับฟังรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 30/2565 

ร่วมรับชมรับฟังรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 30/2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565  เวลา 08.00 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชพ. 1  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชมรับฟังรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 30/2565  ผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุมเขาปูน อาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1 เพื่อรับฟังข้อราชการในการดำเนินงานบริหารและการจัดการศึกษานำสู่การปฏิบัติ  หลังจากนั้น ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมเพื่อแจ้งข้อราชการและภารกิจงานของสำนักงานฯที่จะต้องร่วมกันดำเนินการ และมอบให้ ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานของกลุ่ม และภารกิจงานของกลุ่มที่ผ่านมาและที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป.-