การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2/2565

วันนี้ 31 สิงหาคม 2565  เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1   ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาบริหารอัตราว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  จำนวน 3 ราย และบริหารอัตราว่าง ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน 2 ราย