การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่  การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559 ที่รออนุมัติ ยกเว้นเงื่อนไข คปร.  การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565