สรุปผลดำเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสบผลสำเร็จและท้าทาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สรุปผลดำเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสบผลสำเร็จและท้าทาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

> เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมกับคณะทำงานเพื่อรายงานผลการดำเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสบผลสำเร็จและท้าทาย  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  และแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเขาปูน  อาคารสโมสร  สพป.ชุมพร เขต 1.>>