การตัดสินผลงานการจัดงานเสวนาวิชาการ “เปิดบ้านนักคิด ทักษะชีวิต CPN 1” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้                 ดร.กันยมาส ชูจีน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการตัดสินผลงานการประกวดแข่งขันในงานเสวนาวิชาการ “เปิดบ้านนักคิด ทักษะชีวิต CPN 1” ประจำปีการศึกษา 2565