ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานรางวัล “ครูดีที่ฉันรัก” จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานรางวัล “ครูดีที่ฉันรัก”  จังหวัดชุมพร    ครั้งที่ 1/2565

.>วันที่ 17 สิงหาคม  2565  เวลา 14.30 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มอบหมายให้  ดร.กันยมาส  ชูจีน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานรางวัล “ครูดีที่ฉันรัก”  จังหวัดชุมพร  ครั้งที่ 1/2665  โดยมีนายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  เป็นประธานการประชุม  ณ  ห้องประชุมเสมารักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร .-..