จดหมายข่าวฉบับที่ 44/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565

วันที่ 2 สิงกาคม 2565 นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางจงจิตร ประทุมชัย ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสาวนัฐสรณ์ อุเทศ ลูกจ้าง สพฟ. ชุมพร เขต 1 เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และการบริหารสินทรัพย์ ของโรงเรียนบ้านดอนมะม่วง ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565