การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 26 กรกฎาคม  2565  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1  สพป.ชุมพร เขต 1   ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1   มอบหมายให้ ดร.กันยมาส  ชูจีน  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีนางชมัยพร  รัตนพรหม  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน  มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ครู Admin ผู้ดูแลระบบวัดแววของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง จำนวน 107 คน   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องตามความถนัดของผู้เรียน เพื่อพัฒนานักเรียนบนฐานของพหุปัญญาตรงตามศักยภาพ   ซึ่งมีวิทยากรผู้ให้ความรู้ ได้แก่ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชุมพร เขต 1  นายวิโรจน์  พงษ์ศิริกุล  ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำฯ และ        นางวราพร  ศรีพนมยม  ครูโรงเรียนประชานิคม 4

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/14-ow_l758lY2HunHol7ZXxlmi0-ohfAa?usp=sharing