การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Obec Content Center 

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Obec Content Center

วันที่ 23 กรกฏาคม  2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3  สพป.ชุมพร เขต 1  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง   ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานพิธีเปิดอบรมและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Obec Content Center  เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีของโรงเรียนในการใช้งานโปรแกรมคลังสื่อ ให้สารมารถประยุกต์ใช้สื่อจากระบบคลังสื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนและเพื่อสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สื่อผ่านการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างโรงเรียน โดยมีผู้เข้าอบรม ได้แก่ ครูที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีจากโรงเรียนในสังกัดทุกโรง จำนวน 107 คน  มีนางชมัยพร  รัตนพรหม  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา กล่าวรายงาน  และได้รับเกียรติจาก นายสุภัทรชัย  กระสินหอม ศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต 2  เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้.-

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1np5bEqYwkjlpJtUXOF7H7ZllkAaBTVAZ?usp=sharing