กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี 

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี

วันที่ 7 กรกฏาคม  2565 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี  เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกันเพื่อรวมใจเป็นหนึ่ง โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้.- *พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป  *พิธีเจริญพระพุทธมนต์  *กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และร่วมรับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับความเป็นมาและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ สพฐ.