ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 

สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 5  กรกฎาคม  2565  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1  สพป.ชุมพร เขต 1   ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว  โดยมีนางวรมาศ  ศรีประจันต์  ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวรายงาน และดร.กันยมาส  ชูจีน , นายเลอศักดิ์  รัชณาการ  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมในพิธีเปิด   มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตฯ และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 76 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกจ้างที่เข้ารับการประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เสริมสร้างองค์ความรู้ ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้างสัมพันธภาพ ความสามัคคีระหว่างผู้เข้าประชุม  ซึ่งในภาคเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ในขอบข่ายหน้าที่ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และภาคบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติโดยร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานเขตฯ

คลิกลิงก์ด้านล่างดูรูปภาพเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/folders/1v6BBg0vsM5GsVMM0611TKic2vVq-zETR?usp=sharing