กองทุนชาตะสัมพันธ์

กองทุนชาตะสัมพันธ์ สพป.ชุมพร เขต 1

วันที่ 4  มิถุนายน  2565  เวลา 09.30  น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต  1 (ประธานกองทุนชาตะสัมพันธ์ สพป.ชุมพร เขต 1 ) มอบหมายให้ นายวิมานดี  ทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชุมพร  เขต 1  พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ทั้ง 2 ท่าน  และบุคลากรในสำนักงานเขตฯ  ร่วมวางหรีดเคารพศพ  ร้อยตรีชัยรัตน์  พูลสวัสดิ์ บิดาของ นางวลัยรัตน์  ขวัญพุฒ  ศึกษานิเทศก์  สพป.ชุมพร เขต 1     ร้อยตรีชัยรัตน์  พูลสวัสดิ์  ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  2 มิถุนายน  2565  กำหนดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 3-9  มิถุนายน  2565   ณ บ้านเลขที่ 34 หมู่ 4  ตำบลวังไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร   และกำหนดพระราชทานเพลิงศพ  ในวันอาทิตย์ที่ 10  มิถุนายน  2565  เวลา 13.00 น. ณ เมรุวัดเขาปูน ตำบลวังไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร.-