พิธีรับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด ประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดชุมพร และหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด ประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๑ กรกฏาคม  ๒๕๖๕  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ พระราชทานธงคณะลูกเสือแห่งชาติแก่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ธงลูกเสือประจำกรุงเทพมหานคร ธงลูกเสือประจำจังหวัดแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ธงลูกเสือประจำจังหวัดแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และทรงเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕  ทั้งนี้ นายโชตินรินทร์ เกิดสม  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดชุมพร   นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร  นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล  ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร และ นายสุรพล สงณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดชุมพร  เข้าร่วมพิธีรับธงลูกเสือประจำจังหวัด ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี