สพป.ชุมพร เขต 1 ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ผ่านการประกวดผลงานในรูปแบบสปอร์ตโฆษณา หัวข้อ “สื่อคุณธรรม นำไซเบอร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้ขับเคลื่อนโครงการ องค์กรคุณธรรม นำเขตสุจริต สู่การพัฒนาคุณธรรม มีจิตอาสา รักษาวินัย ใส่ใจรับผิดชอบ โดยในปี 2565 มีการนำเทคโนโลยี ดิจิทัล เข้ามามีบทบาท ในการผลิตสื่อ รายละเอียดการประกวดผลงานในรูปแบบสปอร์ตโฆษณา หัวข้อ “สื่อคุณธรรม นำไซเบอร์” มีครูผู้สอนที่ส่งใจส่งผลงานเข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาตัดสิน สำหรับสปอร์ตโฆษณาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับการเผยแพร่ทางเวปไซต์ของสพป.ชุมพร และคลังสื่อการเรียนรู้ชุมพร เขต 1