สพป.ชุมพร เขต 1 ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต่อเนื่องและยั่งยืน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้ขับเคลื่อนโครงการ องค์กรคุณธรรม นำเขตสุจริต สู่การพัฒนาคุณธรรม มีจิตอาสา รักษาวินัย ใส่ใจรับผิดชอบ ซึ่งได้รับเลือกเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จากร.ม.ต. อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในปี 2565 โดยการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มงาน สหกรณ์ร้านค้า CPN 1 ไม่มีผู้ขาย แต่ยังสามารถขับเคลื่อนได้ ภายใต้ความซื่อสัตย์ และมีวินัย ของสมาชิกในองค์กร สร้างวิถีปฏิบัติที่ดีให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1