ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจ ตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจ ตรวจสุขภาพประจำปี 2565    ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด

      วันที่ 29 มิถุนายน 2565   เวลา 09.30 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพ.ชุมพร เขต 1 พบปะพูดคุยเพื่อให้กำลังใจกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ในการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2565  จากหน่วยคณะแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลมะเร็ง สุราษฎร์ธานี  ซึ่งเดินทางมาให้บริการในพื้นที่ ณ สพป.ชุมพร เขต 1  เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและภาระในการเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลซึ่งอยู่ต่างพื้นที่.-