สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน

              >> วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2563) นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย นายภิญโญ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1